۸۹۸۹۸۹۸۹۸۹۸۹۸۹۸۹۹۸
محیط زیست

محیط زیست و تغییر اقلیم

?تعریف ، چیستی و چگونگی کارکرد و تحول محیط زیست
? فلسفه ی اخلاق محیط زیست
?تلاش برای فراگیری روش های حفاظت از محیط زیست
?اگاهی های علمی درباره ی محیط زیست
?روش های درست رفتار با طبیعت و سازگاری با آن
?بررسی ارتباط دو جانبه ی زندگی انسان و محیط زیست

باشد که همه ی ما در رفتار با محیط پیرامون‌مان اخلاق را رعایت کنیم.

دیدگاه جدید

5 + 7 =


برای افزایش ممبرتلگرام کلیک کنید