طراحی و معماری نماد۲
محیط زیست

باغ شیشه ای افرا

امروزه، توسعه شهرها و افزایش آلاینده ها و آلودگی های دیداری و نیز استرس هایی که مولود عصر مدرنیته است، موجبات بر هم خوردن سلامت روانی افراد شده است. باشد.

دیدگاه جدید

3 + 2 =


برای افزایش ممبرتلگرام کلیک کنید