photo_2017-01-04_12-02-25
آموزش

استعداد ها و نقات قوت

برنامه کشف استعداد ها و نقاط قوت:
شما برای چه کاری ساخته شده اید؟
استعداد های خود را چقدر می شناسید؟

تلگرام

دیدگاه جدید

3 + 4 =


مشاوره رایگان در تلگرام